Magyarország szitakötőinek kézikönyve

Ambrus András * Danyik Tibor * Kovács Tibor * Olajos Péter

könyvek

Magyarország szitakötőinek kézikönyve

A Természettár sorozat harmadik kötete A hazai emlősök szőrtani kézikönyve és a Kárpát-medence jégkorszaki élővilágát bemutató könyv után ezúttal a szitakötőket mutatja be a Magyar Természettudományi Múzeum és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft közös kiadásában.

A szitakötők méltán tartoznak Európa-szerte a legismertebb és legnépszerűbb rovarcsoportok közé. Fajaik jórésze látványos megjelenésű, és többségük a fontosabb bélyegek ismeretében terepen, az állat befogása nélkül is jól felismerhető. Lárváik életmódjuk révén alkalmasak a víztípusok és azok állapotának jellemzésére, ezért természetvédelmi célú állapotfelmérésre, monitorozásra is jól használhatók. A fentiek alapján mindenképp indokolt, hogy a nagyközönség kézbe kaphasson egy olyan munkát, amely átfogóan, tudásunk mai szintjén, egyúttal közérthetően és bőségesen illusztrálva mutatja be a hazai szitakötő-faunát. Nagyon időszerű volt már egy magyar szitakötő-könyv megjelenése, jóllehet az első hazai rovartani monográfiák egyike, Kohaut Rezsőnek a Millennium évében megjelent könyve is a szitakötőkről íródott. Ám utána több mint fél évszázad telt el, hogy újabb mű jelent meg a hazai szitakötőkről, szerény kiállításban, a sajnálatosan csonkán maradt Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) sorozat keretében.

Talán felesleges is leírni, hogy mindkettő már rég elavult, minden szempontból. A hazai szitakötők fajjegyzéke is revízióra szorult a nagyszámú taxonómiai és nevezéktani változás miatt, és szükségessé vált a magyar elnevezések jobbító szándékú áttekintése is. Elengedhetetlenné vált a hazai szitakötő-fauna természetvédelmi szempontú újraértékelése is, hiszen az adott fejezet szerzőjeként jól tudom, mennyire elavulttá vált a Vörös Könyv szitakötőkre vonatkozó része. Az európai közösségi jelentőségű természeti értékekről megjelent kiadványaink pedig, jellegüknél fogva, csak az EU Élőhelyvédelmi Irányelvében listázott fajokkal foglalkoznak, holott a természetvédelmi szempontból jelentős szitakötők száma ennél lényegesen nagyobb.

Hiánypótló a munka abból a szempontból is, hogy kellő részletességgel tárgyalja a kifejlett állatok mellett a lárvákat is, és mindkettőre jól használható határozókulcsokat tesz közzé. A kézikönyv térképen rögzíti az egyes fajok ismert előfordulásait, bemutatja élőhelyeiket és útmutatásokat ad a terepi munkához, valamint a szitakötők gyakorlati élőhelyvédelméhez. A munka nagy értéke a minden tekintetben kiváló képanyag, amely méltó módon csatlakozik a hasonló tárgyú angol, német és francia nyelvű európai munkákhoz. Remélhető, hogy a könyv – a madarakról és a nappali lepkékről szóló kiadványokhoz hasonlóan – egyre szélesebb körben népszerűsíti a természeti értékek megfigyelését és megbecsülését.

A könyv  megvásárolható 4500,- Ft-os áron a múzeumi webshopon keresztül, vagy személyesen a Magyar Természettudományi Múzeum kiállítási épületének pénztárában (Bp.,1083 Ludovika tér 2-6.).


hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés